Chipboard vint

  • DSP vint

    DSP vint

    DSP vintlari qo'pol ipning mustahkamligini oshirish uchun chuqur ipga va o'tkir uchga ega bo'lib, ular maksimal darajada ushlab turish va sunta, MDF taxtasi yoki yumshoq yog'ochlarga minimal chiziq bilan chiqish imkonini beradi.

    CR3, CR6 sariq sink / sink / qora oksidi va boshqalar bilan ta'minlangan.